Nasze oczekiwania

PeopleCare24 jest Twoim pracodawcą i ceni w Tobie...

Czy faktycznie pracuje przez 24 godziny?

Poprzez stałą obecność w domu osoby podopiecznej, jej potrzeby zaspokajane są przez całą dobę, a faktyczny czas wykonywanych zadań dostosowany jest do potrzeb klienta i wynikającego z nich, rytmu dnia. Opiekunom przysługuje czas wolny w wymiarze jednego pełnego dnia w ciągu tygodnia lub dwa wolne popołudnia, oraz krótkie przerwy każdego dnia na zregenerowanie sił.