Nasze kompetencje

PeopleCare24 podejmuje wszelkie starania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie uslug, poprzez użycie dokładnych informacji związanych z rynkiem i jego zapotrzebowaniem.

Za pomocą zasadniczych informacji dotyczących rynku uslugowego, opisu aktywności zawodowej i oceny stosunku pracujących do wykonywanej pracy, oraz poprzez najskuteczniejsze metody analiz demograficznych, przeprowadzamy identyfikacje potencjalnych pracowników, koncentrując się zarazem na tworzeniu możliwości w ich dalszym rozwoju.

Potencjał ludzki, przede wszystkim kwalifikacje, wykształcenie, zawód, doświadczenie oraz nastawienie do stanowiska pracy, stanowią dla PeopleCare24 zasób, który rozwijamy i wykorzystujemy, wnosząc do gospodarki szanse na poprawę, a w ślad za tym możliwość obupólnego dobrobytu.

Zajmujemy się badaniem zarówno potencjalnej, jak i rzeczywistej podaży pracy, po to aby móc wyodrębnić z zasobu osoby, które mają szanse na poprawę zarówno sytuacji zawodowej jak i osobistej. Porównanie obu tych elementów pozwala nam, na wspomaganie wzrostu aktywności zawodowej oraz na udostępnienie możliwości podniesienia kwalifikacji zarówno osobom pracującym jak i niepracującym , a tym samym na zwiększenie szans lepszej perspektywy życiowej.

Biorąc pod uwagę kierunek zmian w strukturze zatrudnienia w kraju, oraz porównując je z bezpośrednimi obserwacjami zmian na rynku pracy w innych krajach, znajdujemy stanowcze różnice, co pozwala nam na wprowadzenie dobrych zmian w życie wielu osób. Udzielając informacji o zapotrzebowaniu na usługi oraz wskazując możliwości na pogłębianie doświadczeń zawodowych za granicą, przyczyniamy się do otwarcia nowych ścieżek i pełnej motywacji życiowej.

Istnieje prawdopodobieństwo, że również w Polsce, za jakiś czas, pojawi się podobna tendencja i perspektywy na karierę zawodową znów wzrosną.