Polityka Prywatności

Ochrona informacji

  1. Prywatność i poufność państwa danych jest dla nas najwyższą wartością.
  2. Wszystkim naszym Użytkownikom gwarantujemy, że ich dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. PeopleCare24 dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  3. Na życzenie, poinformujemy Państwa czy i jakiego rodzaju dane osobowe zostały przez nas zachowane. Jeżeli mimo naszych wysiłków zmierzających do utrzymania dokładności i aktualności danych okażą się one nieprawdziwe, dokonamy ich korekty na życzenie.