Regulamin korzystania ze stron internetowych PeopleCare24

Poniżej przedstawione zostały warunki korzystania ze wszystkich stron internetowych zarządzanych przez PeopleCare24, a w szczególności z portalu www.peoplecare24.pl i www.peoplecare24.de (dalej zwanych "stronami internetowymi PeopleCare24").

1. Postanowienia ogólne

Strony internetowe PeopleCare24  zarządzane są przez PeopleCare24 GmbH.

Przed skorzystaniem ze stron internetowych PeopleCare24, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem użytkowania. Korzystanie ze stron internetowych PeopleCare24 oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na strony internetowe PeopleCare24 lub ich obszary można przejść z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do witryn PeopleCare24.

2. Prawa własności

Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią stron internetowych PeopleCare24 (a także organizacja i układ tych stron) wraz z kodem zastosowanego oprogramowania należą do PeopleCare24 bądź do właścicieli licencji. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na stronach internetowych PeopleCare24 lub też kodu zastosowanego oprogramowania bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od PeopleCare24.

3. Dozwolone użytkowanie

Wszystkie usługi oferowane na stronach internetowych PeopleCare24 (w tym także moduł rekrutacyjny) służą wyłącznie możliwości kontaktu przez użytkownika do celów rekrutacyjnych. Ze stron internetowych PeopleCare24 można korzystać jedynie zgodnie z podanymi tu warunkami oraz w powyższych, prawnie dozwolonych, celach. W szczególności, użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki i zastrzeżenia:

3.1   Niedozwolone jest korzystanie ze stron internetowych PeopleCare24 w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich.

3.2   Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych   skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie stron internetowych PeopleCare24. Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.

3.3   Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia infrastruktury internetowej PeopleCare24.

3.4   Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści autorstwa PeopleCare24, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu stron internetowych PeopleCare24.

3.5   Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie w celach handlowych informacji zawartych na stronach internetowych PeopleCare24. W szczególności, nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie czy w jakikolwiek inny sposób pobieranie informacji ze stron internetowych PeopleCare  za pomocą "robotów", innych technik wyszukiwania bądź też innych automatycznych mechanizmów.

4. Konsekwencje niewłaściwego użytkowania

Bez uszczerbku dla innych naszych praw (bez względu na to, czy są one oparte na przepisach prawnych czy innych regulacjach), w przypadku naruszenia jakichkolwiek ograniczeń nałożonych przez niniejsze warunki, użytkownik wyraża zgodę na wynagrodzenie firmie PeopleCare24 wszelkich strat, kosztów lub odszkodowań, w tym uzasadnionych kosztów sądowych poniesionych przez firmę PeopleCare24  w związku z lub wynikających z ich naruszenia. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez użytkownika, wykorzystamy zachowany adres IP przy postępowaniach regulowanych przepisami prawa cywilnego oraz w sprawach karnych.

5. Linki do innych stron internetowych

Na stronach internetowych PeopleCare24 mogą znaleźć się linki czy odsyłacze do innych stron, które nie są zarządzane przez PeopleCare24. O ile nie stwierdzono inaczej, PeopleCare24 nie ponosi odpowiedzialności za te strony oraz jednoznacznie odcina się od wszelkich treści na nich zawartych. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich podanych przez PeopleCare24 linków do obcych stron oraz treści zamieszczonych na stronach, do których te linki prowadzą.

6. Cookies

PeopleCare24 stosuje tzw. cookies, aby móc obserwować preferencje naszych gości i aby mieć możliwość optymalnego kształtowania naszych stron internetowych. Cookies są to małe pliki, które czasowo (2 lata) zostają zapisane na dysku twardym Państwa komputera. Umożliwia to ułatwienie w nawigacji i wysoki stopień przyjazności dla użytkownika strony internetowej. Cookies pomagają nam również przy identyfikacji szczególnie popularnych zakresów naszego serwisu internetowego. W ten sposób możemy dostosować zawartości naszych stron internetowych do Państwa potrzeb i poprzez to poprawić nasza ofertę dla Państwa. Cookies mogą być wykorzystywane do stwierdzenia czy z Państwa komputera miała miejsce już komunikacja z naszymi stronami internetowymi. Te Cookies umożliwiają identyfikację Państwa komputera, ale nie umożliwiają stworzenia powiązania z osobą. Oczywiście możecie Państwo oglądać naszą stronę internetową także bez Cookies. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu cookies na Państwa dysku twardym, poprzez wybór w ustawieniach Państwa przeglądarki ustawienia "nie akceptować cookies". Szczegółowe informacje jak należy to robić, prosimy sprawdzić w instrukcji producenta do Państwa przeglądarki.

W przypadku nieakceptowania cookies, może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalnego naszej oferty.